Arayalım

Biz Sizi Arayalım!

 

Güvenlik Kodu:

Güvenlik Kodu

   

PERİYODİK KONTROL


İŞYERİ PERİYODİK TEKNİK KONTROLLERİ

 PERİYODİK TEKNİK KONTROL

25 Nisan 2013 tarihinde 28628 sayılı resmi gazete de “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” adı altında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı İş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemek olup; işveren iş ekipmanının çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.  Bu çerçeve de periyodik kontrol ve test hizmetlerinde TSE Standartlarında; tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkelerine uyan; tamamıyla müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı hedef olarak belirlemiş olan firmamız,  butik hizmet verme hedefi ile yola çıkmıştır. Ayrıca Muayene metot ve prosedürleri TÜRKAK tarafından belirlenen TS EN ISO IEC 17020:2012 standartlarında akredite olarak periyodik kontrol yapmak için başvuru yapmış denetim beklemekteyiz. Periyodik kontrol yapılacak cihazların kontrol periyotları mevzuatta belirlenmiş olup, belirlenmemiş olanlar için imalatçının belirlemiş olduğu aralık ve TSE standartları esas alınır.

 

 PERİYODİK MUAYENEYİ KİMLER YAPABİLİR?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre basınçlı kapları, kaldırma iletme ekipmanlarını, yangın ve havalandırma tesisatlarını makine mühendisleri ve makine teknikerleri, elektrik tesisat kontrollerini, paratoner ve topraklama testlerini Elektrik ya da Elektrik – Elektronik mühendis ve teknikerleri periyodik muayeneyi yapmaya yetkili kişilerdir.

Basınçlı kapların ve mekanik tesisatların periyodik muayeneleri, tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması gerektiği durumlarda muayene personelinin TS EN ISO 9712 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış teknikerler tarafından yapılabilir.

Muayene yapacak kişi ya da kuruluşlara akreditasyon, yetkilendirme ve eğitim zorunluluğu getirmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.

 

 PERİYODİK KONTROL NEDEN YAPILMALIDIR ?

 • Çalışma Ortamlarındaki yaşanılan iş kazalarının önüne geçmek.
 • Kullanılan Makina ve teçhizatlarının emniyetli ve güvenli olarak kullanma olanağını sağlamak
 • Verimli olarak çalışma ortamlarını hazırlamak
 • Makinalarını çalışma ömrünü uzatmasında katkıda bulunmak
 • İnsan ve Makina arasında güvenliğini sağlamak
 • Çevre kirliliğini engelleyerek temiz bir çevre ortamı sağlamak
 • üretim verimliliğini artmasında katkıda bulunmak.

 

 HİZMETLERİMİZ

 

  Kaldırma ve İletme Makinaları

 • Vinç Periyodik Kontrol (Muayene)
 • Zincirli Çektirme (Hubzug) Kontrol (Muayene)
 • İstif Makinesi (Muayene)
 • Forklift Kontrol (Muayene)
 • Transpalet Kontrol (Muayene)
 • Mobil Vinç Kontrol (Muayene)
 • Caraskal Kontrol (Muayene)
 • Araç Kaldırma Lifti Kontrol (Muayene)
 • Platform Kontrol (Muayene)
 • Kaldırma Ekipmanı Kontrol (Muayene)
 • Kriko Kontrol (Muayene)

  Basınçlı Kaplar

 • Hava Tankı ve Kompresörü Kontrol (Muayene)
 • Hidrofor Kontrol (Muayene)
 • Genleşme Tankı Kontrol (Muayene)
 • Basınçlı Kap Kontrol (Muayene) 

  Kazanlar

 • Kalorifer Kazanı Kontrol (Muayene)
 • Boyler Kazanı Kontrolü (Muayene)
 • Buhar Kazanı Kontrolü (Muayene)

 

FR-24-05 Forklift ve Transpalet - Ön Hazırlık formu için tıklayınız

FR-24-06 Hava Tank - Ön Hazırlık  formu için tıklayınız

FR-24-08 Buhar ve Kızgın Su Kazanları - Ön Hazırlık formu için tıklayınız

FR-24-09 Kalorifer Kazanı - Ön Hazırlık formu için tıklayınız

FR-24-10 Vinç - Caraskal - Ön Hazırlık formu için tıklayınız