Haberler

Bizlerden ve Sektörden Haberler


Sağlık | 14.9.2017 16:18:23 |

İlkyardımcı Belgesinin Kayıp Edilmesi Halinde Yapılacaklar

İlkyardımcı belgesinin alınmış olduğu ilkyardım eğitim merkezi kapanmış ise kişi;

 1. İlkyardımcı belgesinin kayıp olduğunu, temel ilkyardım eğitiminin hangi merkezden ve ne zaman alındığını, açık adres ve telefon numara bilgisini beyan, belgenin tekrar düzenlenmesini talep eden dilekçe,
 2. Kimlik fotokopisi,
 3. Ulusal gazeteye verilmiş kayıp ilanı aslı,
 4. İlkyardımcı kimliği,
 5. Ücret Tespit Komisyonu kararında geçen kayıp belge ücreti olan 75 TL.’nınyatırıldığına dair dekont, (TR23 0001 2009 7580 0006 0000 09 numaralı IBAN’a yatırılmalı)
 6. Kayıp olan ilkyardımcı belgesi örneği ile Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünebaşvurması gerekmektedir.
İlkyardımcı belgesinin alınmış olduğu ilkyardım eğitim merkezi halen faal ise kişi;
Yeni belge EĞİTİM ALDIĞI MERKEZ tarafından basılacaktır.
 1. İlkyardımcı belgesinin kayıp olduğunu, temel ilkyardım eğitiminin hangi merkezden ve ne zaman alındığını, açık adres ve telefon numarası bilgisini beyan, belgenin tekrar düzenlenmesini talep eden dilekçe,
 2. Kursiyerin ilk almış olduğu temel ilkyardım sertifikasına ait sınav tutanak formu yani kursiyerin temel ilkyardım sınavında başarılı olup olmadığını gösteren belge (ek-7a)
 3. Kimlik fotokopisi,
 4. Ulusal gazeteye verilmiş kayıp ilanı aslı,
 5. İlkyardımcı kimliği,
 6. Ücret Tespit Komisyonu kararında geçen kayıp belge ücreti olan 75 TL.’nın yatırıldığına dair dekont, (TR23 0001 2009 7580 0006 0000 09 numaralı IBAN’a yatırılmalı)
 7. Kayıp olan ilkyardımcı belgesi örneği (varsa) ile eğitim almış olduğu ilkyardım eğitim merkezine başvurması gerekmektedir.
 8. Merkez tarafından basılan yeni ilkyardımcı belgesininARKASINA SOL ÜST KÖŞEYE  “ İş bu belge, kişinin ilkyardımcı belgesinin kayıp olduğunun beyan edildiği ../../….tarih ve …..sayılı dilekçeye istinaden……… ……… İlkyardım Eğitim Merkezi  tarafından ../../… tarihinde tekraren düzenlenmiştir. ” şerhi düşülerek mesul müdür tarafından imzalanacak, ilgili merkez tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğüne onaya sunulacaktır.
 
KİŞİNİN İLKYARDIMCI BELGESİNİN 2. VEYA 3. GÜNCELLEME ZAMANI GELMİŞSE BELGENİN ASLI KAYIP İSE;
 1. İlkyardımcı belgesinin alındığı (temel ilkyardım eğitiminin alınarak belge almaya hak kazandığı)İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİNE başvuru yapılarak, İlkyardımcı belgesinin kayıp olduğu, temel ilkyardım eğitiminin hangi merkezden ve ne zaman alındığı, açık adres ve telefon numarası bilgisi beyanı ve belgenin tekrar düzenlenmesini talep eden dilekçe,
 2. Kursiyerin ilk almış olduğu temel ilkyardım sertifikasına ait sınav tutanak formu yani kursiyerin temel ilkyardım sınavında başarılı olup olmadığını gösteren belge (ek-7a)
 
 1. Kimlik fotokopisi,
 2. Ulusal gazeteye verilmiş kayıp ilanı aslı,
 3. İlkyardımcı kimliği,
 4. Ücret Tespit Komisyonu kararında geçen kayıp belge ücreti olan 75 TL.’nın yatırıldığına dair dekont, (TR23 0001 2009 7580 0006 0000 09 numaralı IBAN’a yatırılmalı)
 5. Kayıp olan ilkyardımcı belgesi örneği (varsa) ile eğitim almış olduğu ilkyardım eğitim merkezine başvurması gerekmektedir.
 6. Merkez tarafından basılan yeni ilkyardımcı belgesinin ARKASINA SOL ÜST KÖŞEYE “İş bu belge, kişinin ilkyardımcı belgesinin kayıp olduğunun, 1. güncelleme eğitiminin ../../….tarihinde ….. ……İlkyardım Eğitim Merkezinden, 2. güncelleme eğitiminin ../../….tarihinde ….. ……İlkyardım Eğitim Merkezinden alınmış olduğu beyan edilmiş olan ../../….tarih ve …..sayılı dilekçeye istinaden  ……… ……… İlkyardım Eğitim Merkezi  tarafından ../../… tarihinde tekraren düzenlenmiştir. ” şerhi düşülerek mesul müdür tarafından imzalanacak, ilgili merkez tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğüne onaya sunulacaktır.(Merkez şubemize 1. ve 2. güncelleme eğitiminin eğitim bildirimlerini sunmak zorundadır.)
 
 • İlkyardımcı belgesi aslı olmayan (kayıp olan) kişiye güncelleme eğitimi verilmeyecek, belge aslı olmadan güncelleme eğitimi yapılmış olan kişilerin ilkyardımcı belgeleri onaylanmayacaktır. Kayıp olan sertifikanın önce yenisi çıkartılacak daha sonra güncelleme eğitimine tabi tutulacaktır.
 
 
İstanbul sınırları dışında faaliyette bulunan bir ilkyardım eğitim merkezinden alınmış olan ve kayıp olduğu beyan edilen ilkyardımcı belgeleri için merkezinize yapılan başvurularda kişi sertifikasını ilk aldığı merkeze yönlendirilmelidir.
Haberi Paylaş :