KURUMSAL


♦ HAKKIMIZDA

İstanbulUzman 6331 sayılı İş Güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği Periyodik Teknik Kontrol ve İş Güvenliği Ortam Ölçümleri yapmaktadır. İşletme içindeki Basınçlı Kaplar (Buhar Kazanı, Kalorifer Kazanı, Sıcak Su Kazanı, Otoklav Kazanı, Kompresör Tankı, Boyler vb.) ile Kaldırma İletme Makinaları (Vinç, Asansör, Forklift, Lift, Ceraskal vb.) ekipmanların  standart ve mevzuatlarda belirtilen şartlar çerçevesinde konusunda uzman mühendis ve teknik elemanlar tarafından periyodik olarak kontrollerini sağlamaktadırlar. Bunun yanısıra iş güvenliği ortam ölçümlerini de (Gürültü, Aydınlatma, Termal Konfor, Toz, Titreşim vb.) aynı titizlik ve özveriyle yapmakta ve raporlamaktadır.

♦ VİZYONUMUZ

2023 yılında;

“Periyodik fenni muayene ve teknik ölçümler alanında tercih edilen ve tavsiye edilen güvenilir bir kuruluş olmaktır.”

♦ MİSYONUMUZ

“Periyodik fenni muayene ve teknik ölçümler ile ilgili sahip olduğumuz mühendislik ve uzmanlık alanlarımız ile müşterilerimizin talep ve beklentilerini ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olarak koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla karşılamak için varız...”

♦ KALİTE POLİTİKAMIZ
 

Kalite Yönetimi 
Müşterilerimiz Periyodik Kontroller ve teknik ölçüm alanlarında talep ettikleri hizmet alımlarını, TS EN ISO/IEC 17020:2012 Standartları gereklilikleri doğrultusunda ulusal ve/veya uluslararası standartlara, ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak etkin yönetmek. Hizmet kalite standardımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.
 
 
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Periyodik Kontroller ve teknik ölçüm alanlarında hizmet faaliyetlerimizin tüm aşamalarını etkin bir iletişim ağı ile müşteri merkezli olarak yöneterek,  müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmak.
 
 
Sistemlerin Yönetimi
Firma ortaklarının ve müşterilerinin gereksinimlerinin tam, hızlı ve ekonomik olarak karşılanmak üzere önleyici bir yaklaşım temeline dayanan sistematik uygulamalarla, hedeflenen kurumsal göstergelerde başarılı sonuçların elde edilmesini sağlayacak yönetim sistemlerini kurmak ve yönetmek. Etkin bir liderlik anlayışı ile yönlendirilen organizasyonlarla kaynakları, süreçleri ve stratejileri uyumlu bir biçimde yöneterek başarılı performansa ulaşmak.
 
 
Tedarik Yönetimi
Firmamızın akreditasyon kapsamında ve diğer tüm satın alımlarda; Mal ve hizmet temin ettiğimiz kuruluşlarla, güvene, bilginin paylaşılmasına ve bütünleşmesine dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak, değer yaratma becerimizi geliştirmek, sürekli ilişkiler sayesinde rekabet avantajı elde ederek, kaynaklar ve maliyetler konularında sinerji yaratmak. 

 

♦ BAĞIMSIZLIK BEYANI


Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Dürüstlük Beyanı    


İSTANBULUZMAN SAĞLIK İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE ÖLÇÜM KONTROL HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. kuruluşu, hizmetlerini uygun olarak yürüttüğü şartların gerektirdiği ölçüde bağımsızdır. ISO/IEC-17020:2012 “Muayene Kuruluşları için Genel Kriterler” çerçevesindeki şartlara bağlı olarak, hüküm ifade eden Ek A’ da öngörülen asgarî kriterleri karşılamaktadır.

-    Muayene kuruluşu Genel Müdür’ ü olarak, muayene faaliyetlerimiz ile ilgili ekipmanların, malzemelerin tasarımcısı, imalâtçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı, ne de bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamayı,

-    Muayene kuruluşu ve onun Genel Müdür’ ü olarak, muayene faaliyetleri ile ilgili olarak kararlarının ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyetle iştigal etmemeyi,

-    Özellikle, muayene edilen ekipman ve malzemelerin tasarımı, imalâtı, tedariki, montajı, kullanımı ile veya rekabet durumunda olan malzemelerle doğrudan ilgili olmamayı,

-    Bütün ilgili taraflar için, muayene kuruluşunun hizmetleri kapsamında yersiz malȋ veya diğer şartlar da bulunmamayı, 

-    Kalite Yönetim Sisteminin temeli ISO/IEC-17020:2012 “Muayene Kuruluşları için Genel Kriterler” çerçevesindeki şartları oluşturarak, kuruluşumun çalışma prosedürlerine göre ayrım yapmayan bir şekilde bağımsız olarak uygulanmayı,
 

Kabul ve taahhüt ederim.   

05.11.2018

Gürsel DEMİR
Genel Müdür